Video ZDARMA !!!X
Video na téma zdraví zubů

Stáhnete si zdarma video Evy Hájkové na téma ústní mikrobiom a zdraví zubů.

Zadejte prosím emailovou adresu, pro odeslání videa zdarma.


videoFree

K objednávce nad 2500 KČ DOPRAVA ZDARMA

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu PURAVIA se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.

I.  Záruční doba

1. Není-li stanoveno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2. Záruční doba může být delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

3. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.

4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

II. Kdy je možné zboží reklamovat

1. Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zjistí vady a/nebo poškození, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

2. V případě, že dojde k porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky, nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě pošle kupujícímu neprodleně náhradní zboží.

III.  Jak oznámit reklamaci a její průběh

1. Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který je Přílohou č.4, a který odešle na zde uvedený kontakt: email na adresu info@puravia.cz.

2. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový a telefonický kontakt na kupujícího.

3. Reklamované zboží se odesílá na adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Naším zákazníkům nabízíme svoz reklamovaného zboží, které vyzvedne náš smluvní dopravce. V případě neuznané reklamace nebude dopravné zákazníkovi proplaceno a v případě svozu dopravcem bude dopravné naúčtováno. Kupující bude informován o převzetí zboží k reklamaci emailem.

4. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získána emailu info@puravia.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, (tj. okamžik kdy se o reklamaci dozvěděl). Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno,formou poukazu nebo v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem.

7. V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující nárok na nové zboží nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).

8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

9. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Servisní místo pro zajištění reklamace mixérů je: ComGate, a.s., Sidonia Medica, s.r.o., P3 Park - hala B4 Do Čertous 2772/8, 193 00 Praha 9.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.2.2019